جوراب واریس معمولی

چاپ

jorab-mamoli

نوع جنس توضیح سایز کد کالا
BD بدون کف زیر زانو ( بلند ) S / M / L 1475
BF بدون کف بالای زانو S / M / L 1474
BG بدون کف بالای ران S / M / L 1473
AD با کف زیر زانو S / M / L 1472
AF با کف بالای زانو S / M / L 1471
AG با کف بالای ران S / M / L 147