کد 122 - مچ بند قابل تنظیم نئوپرن

چاپ

122

 توضیحات
این محصول از بهترین نوع نئوپرن وارداتی تولید شده است.

ضـد حسـاسـیت، قابـل شستشـو و بـادوام


موارد استفاده