جوراب واریس کامپیوتری

چاپ

jorab-com

نوع جنس توضیح سایز کد کالا
BD بدون کف زیر زانو ( بلند ) S / M / L 1355
BF بدون کف بالای زانو S / M / L 1354
BG بدون کف بالای ران S / M / L 1353
AD با کف زیر زانو S / M / L 1352
AF با کف بالای زانو S / M / L 1351
AG با کف بالای ران S / M / L 135